[RPGVXACE]Tạo Dự Án Mới

Đầu Tiên Bấm Vào RPG MAKER VX ACE
Sau Đó Chúng bấm vào new Project nhé 
sẽ hiện ra 1 bảng như bên dưới 
Trong đó 1 là đặt tên file dự án của bạn
2 là tên game của bạn
3 là nơi chứa dự án của bạn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib