[RPGVXACE] Tạo Nhiệm Vụ ( Độ Khó Cao Mong Các Bạn Comment Hỏi Những Gì Bạn Ko Hiểu Ngay )

Xin chào các bạn cảm ơn các bạn đã ủng hộ blogger thì hôm nay mình có 1 scirpt hướng dẫn đặc biệt vì nó ko thể thiếu trong game đó là khung nhận nhiệm vụ như hình dưới
Đấy bạn thấy chứ rất đẹp phải ko nào bắt đầu nào
Yêu Cầu Khi Làm :
+ Biết Gắn scirpt ( Vào Xem )
+ Scirpt Basic Quest System v1.3e

Bắt Đầu Làm Nào ( chú ý scirpt này khó nên bạn đọc kĩ hết ko chừa dòng nào nhé nếu ko hiểu mình cũng bó tay và cũng 1 điều nữa là các bạn vừa làm vừa xem mẫu các nhiệm vụ mẫu trong scirpt nhé vì có lúc mình chỉ thì mình đã nói qua nhưng ko lập lại nên mấy bạn hay quên vậy nên mình khuyên học tập là phụ hiểu là chính)
Bạn có thể tải Demo mẫu Tại đây Tải Về

Đầu Tiên bạn hãy gắn scirpt dô demo nhé sau đó thì chúng ta bắt tay vào làm nào
sau khi gắn xong bạn hãy lưu lại ngay nhé sau đó quay lại scirpt hồi nãy mới gắn tạo 1 nhiệm vụ trong scirpt lun như hình
Sau khi kéo xuống và bạn thấy chứ khá nhiều lệnh đấy
sau đó chúng ta bắt đầu làm nào nào đầu tiên tạo id nhiệm vụ nhé
copy dòng DETAILS[:questid001] = { bỏ vào dưới dòng này như hình dưới

Sau đó bạn đặt id nhiệm vụ cho bạn :questid001 ngay chỗ :questid001 bạn có thể đổi tên đấy ở đây mình có thể đổi theo ý mình mình đặt là :questid0122 ban co thể đặt cái khác cũng đc vd là :heocon123 lưu ý khi đặt có dấu : phía trc nha hay vd như hình mình đã đặt
sau khi xong phần đó bạn enter xuống dòng nhé
Thì phần mở đầu này có tất cả 7 nhóm con
Thì nhóm con thứ Nhất Là Tên Nhiệm Vụ Ko thể thiếu ( Quan Trọng ) chèn dòng lênh như sau
:name => "Tên Nhiệm Vụ"   #Tên Nhiệm Vụ Tất Nhiên Ko Thể Thiếu
Mình đã làm mẫu như hình dưới
Tới nhóm con thứ  2 hình như ko quan trọng làm cái này yêu cầu cấp độ nhận nhiệm vụ cho nhân vật dòng lệnh là
:level => cấp độ yêu cầu,      # Cấp Độ 
Chú ý mõi lệnh thêm vô phải xuống hàng nhé mà mỏi lần xuống hàng điều có dấu phẩy như hình dưới
Phần nhóm con thứ 3 là mức độ level lệnh là
:difficulty => "Mức Độ" ,
Phần này bạn ghi chữ nhé vd như mình đặt mức độ đó là siêu dễ vậy mình đặt lệnh là
:difficulty => "Siêu Dễ"
Phần  nhóm con thứ 4  là thêm chế độ tự động hoàn thành Nv lệnh l;à
:auto_complete => true , 
Phần  nhóm con thứ 5 là lệnh cấp quyền huỷ nhiệm vụ ( phần này ko quan trọng lắm )
:abandonable => false,
Khi Dùng lệnh này chúng ta ko thể huỷ nhiệm vụ đó đc
Phần  nhóm con thứ 6 là lệnh bắt buộc phải nhận nhiệm vụ đó
:force_accept => true 
Phần Nhóm Con thứ 7 là lệnh chỉ cho phép hoàn thành nhiệm vụ mới đc ( cái này phải gắn z rồi mình thấy khá quan trọng )
:force_turnin => true  
Chú ý sau khi kết thúc phần đầu đến tạo phần thân chúng ta dùng dấu } để kết thúc như hình
khi kết thúc thêm dấu phẩy rồi dấu kết thúc nha kể cả tất cả phần dưới lun nhé 
Vậy là xong phần đầu của nó tới phần thân
Thì chúng ta sẽ xuống 1 dòng copy giống như hình dưới và đặt tên giống như phần đầu
Phần Thân này cũng quan trọng gồm 3 nhóm con cái nào cũng quan trọng
giống như ở trên mỏi lệnh 1 dòng
Nhóm con 1 là lệnh Tên người giao nhiệm vụ cho bạn
:qgiver_name => "Tên Người giao nhiệm vụ",
Nhóm con thứ 2 là lệnh Hiện vùng mà bạn đã nhận nhiệm vụ
:location => "Bạn ghi tên thành phố hoặc nơi bạn nhận Nv",
Phần thứ 3 là phần giải thích nhiệm vụ hoặc lời nói j đó tuỳ bạn cho ngời chơi biết tương tự nhu hình vậy
Lệnh là
:desc => "Ghi ở đây" }
Thì cái nay cái này chèn cuối cùng nên đã có dấu } kết thúc rồi ko cần ghi nữa
Chu ý ghi viết :desc là các bạn viết khoảng 10-17 chữ j thui xuống dòng nhé nếu ko lỗi như hình dưới nhé
Vậy là xong phần thân giờ tới phần giao nhiêm vụ  ( nv con là trong 1 nhiệm vụ có nhiều sự yêu cầu khi làm ) giống như hình mình hoạ dưới
Bắt đầu nào tạo thêm 1 phần thân nữa nào copy và làm như hình dưới cũng đặt tên theo id nhiệm vụ đó lun vd là heocon123
Sau đó bắt đầu tạo 1 công việc trong nhiệm vụ lệnh là
:objstt => ["Nội Dung Công Việc",Số Lượng Hoặc số lần],
Trong đó stt là số thức tự của nhiệm vụ
còn nội dung công việc bạn có thể đặt j tuỳ và số lượng hoặc số lần
Vd mình đặt công việc là Hãy chịch ngay tại chỗ số lần hoàn thành là 1
:obj1 => ["Hãy chịch ngay tại chỗ",1],
Như hình ấy
Nếu bạn mún đặt nhiều nhiệm vụ hơn nữa chúng ta cũng dùng lệnh đó nữa là phải thêm 1 đoạn dk
lệnh là
:objstt => =>["Nội Dung Công Việc",Số Lượng Hoặc số lần,dk]
Trong đó dk là có 2 loại
nếu bạn ghi true thì công việc thứ 2 sẽ ko hiện ra trc mà chờ hoàn thành xong công việc 1
còn bạn ghi false thì nó sẽ hiện ra ngay lun VD như hình dưới '
Khi kết thúc xong ghi } khi kết thúc phần đó
Vậy là xong phần đó chúng ta tới phần kết đc gọi là phần thưởng khi hoàn thành xong
Phần Thưởng 
Chúng ta sẽ copy tạo 1 phần kết thúc như hình
\
Sau khi copy xong chúng ta sẽ thêm các nhóm con lệnh phần thưởng vào
Thứ nhất là thưởng vàng lệnh là ( chú ý mỏi cái điều xuống hàng và có dấu phẩy kết thúc phần đó bằng dấu } nhé ) 
:gold => số tiền
Thứ 2 là thưởng kinh nghiệm ( exp )
:exp => số lượng kinh nghiệm
Thứ 3 là thưởng vật phẩm
:items => [[:type,id,value], ...]]
Trong đó :type là bạn sẽ ghi loại vật phẩm các loại như sau
:item, :weapon, và :armor
Còn id chính là số thứ tự vật phẩm đó ( ko ghi mấy số 0 phia trc nhé )

còn value là số lượng vật phẩm đc thưởng
Vậy là xong kết thúc phần đó bằng dấu } nhé nếu trc nó có dấu phẩy rồi còn nếu ko thì ghi dấu , rồi dấu } nhé
Thế là xong ta xong phần tạo nhiệm vụ sang phần giao nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi
Phần giao nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ ( những lệnh từ trở đây xuống dùng trong event giùm em Thank You ) 
Có các lệnh scirpt như sau
Thử nhất lệnh nhận nhiệm vụ ko cần hiện bản thông tin nhiệm vụ
accept_quest(id nhiệm vu)
id nhiệm vụ là bạn sẽ lấy phần này các bạn đã tạo
Vậy đấy
VD : Hồi này mình đặt id nhiệm vụ là :heocon123
vậy gọi lệnh là accept_quest(:heocon123)
Thứ 2 là lệnh mở bản thông tin và yêu cầu bạn nhận nhiệm vụ hay ko lệnh là
ask_accept(id nhiệm vụ)
Thứ 3 là lệnh huỷ nhiệm vụ
abandon_quest(id nhiệm vụ)
Thứ 4 là lệnh hoàn thành nhiệm vụ ( chú ý bạn phải hoàn thành công việc trc hãy xem coi lệnh hoàn thành công việc bện dưới ) 
turnin_quest(id nhiệm vụ) 
Thứ 5 là lệnh hoàn thành nhiệm vụ mà hiện bản thông tin ra nộp nhiệm vụ ( nên dùng cái này vì cái này tiện hơn nhiều)
ask_turnin(id nhiệm vụ)
Thứ 6 là lệnh cho nhiệm vụ thất bại
fail_quest(id nhiệm vụ)
Thứ 7 là lệnh + thêm số lượng công việc
adv_obj(id nhiệm vụ, :objectiveid, số lượng hoặc số lần) 
Trong đó :objectiveid là id :objstt nhé
trong lệnh 7 này còn 1 lệnh gọi là gán vào
vd cho dễ hiểu bạn đc yêu cầu lấy 10 item và ông event đó có 10 bạn dùng lệnh gán vào lun là 10
set_obj(id nhiệm vụ, :objectiveid, số lượng hoặc số lần)
Thứ 8 là lệnh ẩn công việc
hide_obj(id nhiệm vụ, :objectiveid)  
Và hiện công việc nhiệm vụ
show_obj(:id nhiệm vụ, :objectiveid)
Thứ 9 là lệnh điều kiện đc chèn như hình dưới
Đầu tiên là lệnh điều kiện hỏi bạn đã nhận nhiệm vụ này chưa
$game_quests[id nhiệm vụ].accepted?
Màu đỏ là lệnh nếu bạn đã nhận
màu đén nếu bạn chưa nhận nói chúng ai rành phần điều kiện này sẽ hiểu nên phần này ko dành cho member tay còn yếu
Tới lệnh điều kiện đã hoàn thành hay ko
$game_quests[id nhiệm vụ].completed? 
thì còn 1 lệnh đk nữa mà chức năng giống đk hoàn thành quá nên ko chỉ
Vậy là xong rồi nhé pp

3 nhận xét:

 1. em gặp lỗi unexpected keyword _end, expecting " } ".
  Em phải làm sao để giải quyết vấn đề này hả anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong lúc em tạo nhiệm vụ trong script em đã thiếu dấu phấy hoặc dấu } trong đoạn nào đó

   Xóa
 2. mik nhập lện mức độ hệt như trên mà vẫn sai mik thử đi thử lại mấy lần rồi mà cũng k đc ad xem lại giúp mik đc k
  :difficulty => "Sieu De" ,

  Trả lờiXóa

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib