[RPGVXACE] Generic Map Bars ( Tạo Hud Riêng Trên Map )

Yêu Cầu Khi Làm :
+ Biết Gắn Script ( Vào Xem )
+ Script Generic Map Bars ( Lấy Script )
Bắt Đầu Nào :
Sau Khi Gắn Script xong chúng ta bắt đầu nào
Script này có nhiều lệnh lắm nên ae có thể sử dụng kết hợp vs nhau tuỳ theo chức năng của nó
Mình sẽ chỉ Các lệnh Cơ Bản Thứ Nhất :( Các lệnh này Các bạn nên sử dụng chung vs nhau )
Lệnh Thứ 1 là lệnh Tạo 1 hud
set_genbar("Text")
Trong đó Text là bạn đặt tên cái Hud đó nhé
Lệnh Thứ 2 là lệnh hiện hud nếu hud ko hiện trên bản đồ phải dùng lệnh này
show_bar
Lệnh Thứ 3 là Lệnh điều chỉnh giá trị hud
set_bar_value(x)
Trong đó x là giá trị ( Tối đa chỉ 0-100 mà thui nhé )
Lệnh Thứ 4 là lệnh ẩn Hud
hide_bar
Mình đã sử dụng Các lệnh cơ bản mẫu như hình dưới cho ae coi nhé
Phần Nâng Cao
Phần Này khá khó nên đọc kĩ nhé
Lệnh Thứ nhất Là Thay đổi màu Hud và vị trí hud
set_bar("Text",color,x,y)
Text là tên Hud đã tạo
Color là tạo màu hud  viết đủ khi dùng lệnh Color.new(R,G,B)
R Là màu đó
G Là màu xanh lá
B Là màu Xanh da trời
chỉ số ghi màu từ -225 đến 225
Bạn có thể dựa vào bản màu nào mà pha
Xong rồi bạn ghi chỉ số vào
Mình làm 1 Vd nhé như hình dưới
Tiếp Theo X , Y là vị trí hud nằm trên màng hình
Mình sẽ thử chỉnh X và y thành 30 VÀ 50 thử nhé Vd dưới hình dưới

Lệnh Thứ hai là lệnh thay đổi kích thước hud
resize_bar(width, height)
Trong đó width là chiều rộng
Height là chiều cao
mình làm 1 vd như dưới hình
Phần Trưởng Thành ( Lệnh Này cho phép bạn tạo thêm hud giống như trên) chú ý cần học hết nâng cao cơ bản phía trên mới làm cái này trong lúc làm game bạn mún dùng phần nào tuỳ bạn
Lệnh Thứ nhất thêm Hud
Bạn tạo 1 lệnh script mới như hình

add_bar(:bar_name)
Sau khi gọi lệnh này thì nó chưa hiện đâu nhé bạn phải thực hiện đầy đủ các lệnh trong phần này
Lệnh Thứ hai là lệnh thay đổi màu và vị trí cho hud tương tự

set_bar(:bar_name,"Text",Color.new(R,G,B),x,y)
Text bạn hãy đặt tên hud
Color.new(R,G,B) cũng tương tự như trên
x,y cũng vậy
Lệnh Thứ ba là Hiện Hud lệnh này khác vs lệnh cơ bản và nâng cao trên lệnh này áp dụng cho loại này
show_bar(:bar_name)
Lệnh thứ tư là lệnh lượng Thanh màu như trên phần cơ bản ấy
set_bar_value(:bar_name, x)
x là  giá trị của thanh đó ( Tối đa chỉ 0-100 mà thui nhé )
Mình Vd như hình dưới

Lệnh Thứ 5 là lệnh ẩn hud
hide_bar(:bar_name)
Lệnh Thứ 6 là xoa hud đó ( chú ý lệnh này tác do cho ko biết phải troll ko nhưng dùng là lỗi vậy nên dùng lệnh ẩn hud vậy )
remove_bar(:bar_name:)
Lệnh Thứ 7 là lệnh chỉnh sửa kích thước map
resize_bar(:bar_name, width, height)
Trong đó
width là chiều rộng
height là chiều dài
Phần Tác hại Cho Phần Trưởng Thành
Lệnh thứ nhất là rung thanh hud khi bị đánh 1 cú hoặc gì đó ..
snooze_bar(:bar_name)
Lệnh Thứ 2 là nó sẽ khác lệnh thứ nhất cũng lệnh rung nhưng nó có thêm chỉnh độ rung và thời gian
snooze_bar(:bar_name, timing, strenght)
trong đó timing là thời gian nó lắc ( mặc định là 15 )
Strenght là sức mạnh rung ( mặc định là 5 )
Lệnh Thứ 3 là hiệu ứng chớp hud là khi bạn thấy khi mất máu hay j đó hud sẽ chớp sao đây nó cũng vậy như hình
flash_bar(:bar_name)
Lệnh Thứ 4 là lệnh hiệu ứng chớp hud lun nhưng nó thêm 1 số phần
flash_bar(:bar_name, timing, color)
timing là thời gian đèn flash (30 mặc định, ½ giây)
color là Color.new(R, G, B) màu chớp á
cái Color.new(R, G, B) bạn đã rồi nên ko nói lại vì các phần trên đã nhắc đến
Các hiệu ứng này kết hợp vs lệnh lượng Thanh màu trên phần trưởng thành nhé
Tạm Biệt Các Bạn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib