[RPGMV] Monster Book ( Sách Thu Thập Quái )

Yêu Cầu Khi Làm
+ Biết Gắn Plugin ( Vào Xem ) 
+ Plugin Monster Book ( Lấy Plugin ) 
Lưu ý: Thích hợp với độ phân giải 1280x720 và cao hơn.
Bắt Đầu Nào 
Sau Ghi Gắn Plugin nó sẽ chạy mặt định các bạn mún mở monster book thì vào menu nó có hiện 
Bạn Có thể sử dụng 1 số lệnh Note sau 
Lệnh note đc viết ở đây như hình 
Lệnh Note thứ nhất là ẩn 1 con quái ( ko hiện trong monster book ) 
<b_hidden>
Lệnh thứ 2 là Hiện Kĩ Năng Trong Monster Book
<attack: X>
X là tên kĩ năng của quái mún hiện các bạn ghi bằng ID Skill Nhé
Id Skill Là Những con số như dưới hình đây chú ý khi ghi Id ko ghi những số 0 phía trc
Lệnh Thứ 3 là lệnh hiện những lời giới thiệu về con quái đó hoặc kẻ thù đó
<desc:TXT>
TXT là các bạn ghi những lời giới thiệu vào nhé hoặc những lời cảnh cáo người chơi khi gặp nó Ahihihi
Tất Cả 2 lệnh trên này mình khuyên bạn điều dùng hết cho nó đầy đủ thông tin nhất
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib