Hướng Dẫn Gắn Plugin Cho RPG MAKER MV

Bước 1 copy plugin mún gắn vào file js/plugins trong dự án các bạn 
Bước 2 Vào MV Chúng ta bấm vào icon như hình 
Bước 3 nó sẽ hiện ra 1 bảng 
Chúng ta bấm vào thêm plugin  như hình dưới vậy thui 
Vậy Là xong thank you

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib