Cách Xác Định ID Icon

Id icon đc xác định nằm sau Index : 
Bạn thấy chứ bạn mún xem bản Icon thì bạn bấm dô đây như hình dưới
Bạm mún xem Id icon nào thì bạn bấm dô icon đó thì nhìn dưới Index nó sẽ hiện ra ID Icon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib