[VXACE] Fog Menu ( Nền Menu )

Xin Chào các bạn hôm nay mình xin chia sẽ 1 scirpt làm cho phần menu đẹp hơn nhé
Hình minh họa


Yêu Cầu Kĩ Thuật : 
+ Có Scirpt  Fog Menu :
+ Biết Gắn Scirpt
+ Học Hết những điều cơ bản RPG maker vx ace

Hướng Dẫn :
Sao Khi gắn scirpt sau đó bạn z scirpt chỉnh tên file nền và các chi tiết ngay dòng này như hình
FOG_NAME   = "fogx" 
công thức là FOG_NAME   = "Tên file" 
file đc để trong đường dẫn Graphics/picture
Vậy Là xong rùi nếu các bạn mún nâng cao thêm thì có thể chỉnh mấy dòng dưới 
Yêu Này Cầu Cho Người rành scirpt 
FOG_OPACITY = 255 # Độ mờ ảnh
  FOG_SCROLL_X = -1 # Vòng ngang
  FOG_SCROLL_Y = -1 # Loop vertikal 
  
  OPACITY_VARIANCE = 0 # cái này mặc định ko nên sửa
  FADE_SPEED = 1 # cái này mặc định ko nên sửa

  BEHIND_MENU = true # Hiệu ứng Thêm vào
  HIDE_SWITCH_ID = 0 # Sử dụng SWITCH để bật tắt cái này ko dành cho người mới sử dụng hoặc tập sử dụng scirpt 
Thank you

1 nhận xét:

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib