[RPGVXACE] Tạo Shop Học Kĩ Năng

Xin Chào Các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn tạo 1 shop học kĩ năng có công dụng là thay vì bạn lên cấp mới đc chiêu đó nhưng cái này bạn phải đủ tiền và đủ cấp độ bạn sẽ học đc
Đấy Bạn Thấy Như hình chúng ta tạo ra 1 cái shop skill khá đẹp và hài hoà
Yêu cầu khi làm :
+ Biết gắn scirpt ( Xem hướng dẫn )
+ Cần có scirpt Quản Lý Shop ( Lấy code )
+ Có scirpt Shop Skill ( Lấy Code  )
Bắt Đầu Làm :
Khi các bạn gắn scirpt thì hãy nhớ scirpt quản lý shop nằm trên shop skill nhé như hình

Thì cái này làm khá nhiều công đoạn trc tiên mình hướng dẫn tạo 1 book skill ( là sách học kĩ năng )
Đầu tiên chúng ta tạo 1 item nhé
hình tự chạy
sau đó bạn đặt tên cho cuốn sach kĩ năng đó nhé
Vd : mình đặt là one hit nhé
Tôi đã làm 1 item học kĩ năng cho shop r
giờ đến lúc ta dùng lệnh xác định cuốc sách đó là loại kĩ năng gì nhé
Đầu tiên dùng lệnh
<buy_skill: x>
Trong đó x là id skill kĩ năng
chú ý khi ghi id chúng ta ko dc ghi số 0 phía trên id nhé
vd tròng skill id skill đó là 023 thì id x là 23
vậy là xong 1 phần
Chúng ta tới phần thiết lập đối tượng học kĩ năng ( ý là nhân vật học cái này đc )
Hãy vào phần classes nhân vật cần học
sau đó chúng ta làm theo như hình dưới
Sau khi tới đó hãy dùng lại chèn lệnh này zo làm đối tượng đc học và xem tiếp ( chú ý phần này phải coi kỹ r làm theo )

Số 1 là chúng ta chèn lệnh vào note trong đó lệnh là
<buyable>
Chú ý khi chèn cái này vào thì skill đó thành đối tượng học shop skill
Số 2 level chắc các bạn cũng b r cái đó chúng ta chỉnh cấp độ phù hợp khi nhân vật đặt tới cấp độ đó có thể học đc
số 3 là chọn skill kĩ năng sẽ học đc trong shop skill
Vậy là xong chúng ta đã tạo xong 1 cuốn sách kĩ năng cho shop
Giờ ta tới phần khởi động shop ( chú ý phần này coi xong r mới làm theo nhé )
Đầu tiên mình sẽ tạo 1 cái shop riêng cho mình trong event dùng lệnh ( chú ý : khi bạn làm phải nhớ tên shop đã tạo )
get_shop("Tên Shop")
Tên shop là bạn có thể đặt tên tuỳ ý gì cũng đc
vd : ở đây mình đặt tên shop là thành niên đu đủ như hình
đấy như hình
Bạn biết tạo sao chúng ta phải đặt tên shop ko
vì cái này khi chúng ta mở shop nào giống tên như z ( tên shop đã tạo )
thì qua cái khác thì nó vẫn hiện item giống như lúc đầu chúng ta mở shop đó
nếu ko hiểu coi hình dưới
Tiếp tục nào hãy mở cái lệnh scirpt khi nãy lên nhé
sau đó chèn thêm lệnh này bên dưới lệnh shop kia
@shop_type = "LearnSkillShop"
nếu ko hiểu xem hình dưới làm theo
Sau đó chúng tạo 1 shop  và chọn sách kĩ năng mún bán lưu zo shop mình trong event commont nhé như hình
chú ý khi chúng ta mún mở lại shop kĩ năng bạn đã tạo ở 1 event khác chúng ta gọi tên shop đã tạo đó giống vậy nhé nhưng chúng ta cũng thêm phần shop commont event nhé ( dú bạn thêm gì trong shop commont event cai j đi nữa thì nó cũng hiện những vật phẩm đã tạo trong shop đó lúc đầu)
Sau đây 1 số phần nâng cao thêm
Chúng ta mùn thêm vật phẩm trong shop đã tạo thì chèn lệnh này dưới lệnh khởi động shop đã tạo
add_shop_good(good_id, item_type, item_id, price)
Trong Đó good_id là bạn sẽ tự đặt j á cái này là id shop
item_type là loại vật phẩm chèn kèm theo dấu : phía trc loại mẫu như dưới
:item là loại item
:weapons là vũ khí
:armor là trang bị
Item_id là id của vật phẩm đó hoặc vũ khí , trang bị
Price là giá tiền của vật phẩm đó
Như Hình dưới

Còn làm thay đổi giá tiền trong shop là lệnh ( chú ý cũng chèn dưới lệnh khởi động shop đã tạo lun )
price_good(good_id, price_formula)
Trong đó good_id là cái id shop bạn đã tạo vào như trên á
price_formula là giá tiền nhé

Vậy là xong thank you 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib