Basic Game Time + Night/Day v1.6.2b

Thông Tin : 
-hiện 1 chiếc đồng hồ cạnh phía màng hình bên phải 
và còn có khả năng ngày và đêm 
-hệ thống scirpt chạy tự động ko cần lệnh 
scirpt by : V.M of D.T
Link scirpt : Vào Trang
video cách gắn scirpt : 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib