Rearranged Menu (Script Request)

Scirpt Menu đẹp như hình mang phong cách gọn gàng ko rùm rà cho lắm
link scirpt : Vào Trang
mún giống hình 2 thì gắn cái này chung với scirpt trên lun : Vào link Và skin widown tự tiềm nhé trên mạng đầy và 1 số thứ icon thì các bạn tự chỉnh nhé cái đó dễ mà nếu ko biết thì cmt bên dưới mình hướng dẫn cho
Cách Gắn scirpt :

Cảm Ơn Mọi Người Thak You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib